Strategistrækning F1.01.03

Strategistrækningen starter midt på Båring Strand og slutter ved Vedelshave. Strækningen er 3,3 km lang og ligger i Middelfart Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning F1.01.03

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Båring Strand og Båring Ege, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer. 

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 108, Æbelø, havet syd for og Nærå ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af overdrev og strandeng.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen og baglandets topografi. Strækningens højere terræn ligger mellem to strækninger med lavt terræn, hvor en mulig oversvømmelse kan trænge længere ind i landet.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre