Strategistrækning J3.03.01

Strategistrækningen starter nord for Rødhus Klit ved grænsen til delstrækning J3.02 og slutter nord for Blokhus. Strækningen er 9,9 km lang og ligger i Jammerbugt Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J3.03.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Blokhus samt sommerhusområderne Rødhus og Pirupshvarre.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose og overdrev. Der er desuden fredningerne Fårup Klit og Pirupshvarre.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre