Delstrækning J5.02

Delstrækningen J5.02 er en del af kommuneren Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg. Starter ved Haldbjerg til Bisnap. Strækningen er ca. 82 km lang.
J5.02 omfatter strategistrækningerne: J5.02.01 – J5.02.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J5.02.01

J5.02.02

J5.02.03

Om delstrækning J5.02

Delstrækningen er udpeget på baggrund af den ensrettede langsgående sedimenttransport og de lavtliggende sammenhængende områder.

Delstrækningen løber fra Haldbjerg til Bisnap og ligger i Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kommune og Aalborg Kommune. Kyststrækningen er ca. 82 km lang.

Byer/sommerhusområder

Frederikshavn Kommune: Her ligger byerne Haldbjerg, Letholt, Sæby, Lyngsø, Voerså og sommerhusområderne Sulbæk, Nørreklit, Store Nørreklit, Sønderklit og Sibirien.

Brønderslev Kommune: Her ligger byerne Sønder Sørå, Asaa, Geraa, Melholt og sommerhusområderne Geraa Rimme og Smalby.

Aalborg Kommune: Her ligger byerne Hou og Hals og sommerhusområderne Mikkelmark, Lyngøen, Hou Syd, Koldkær, Bisnap Nord og Bisnap.

Natur

Frederikshavn Kommune: Her ligger Natura 2000 område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Og nr. 4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb, nr. 11 Solsbæk.

Brønderslev Kommune: Her ligger Natura 2000 område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Aalborg Kommune: Her ligger Natura 2000 område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Dertil ligger blandt andre de fredede områder Sulbæk og Paradisjordene langs delstrækningen og der er flere §3 beskyttede områder i form af strandeng, eng, hede, mose, overdrev, søer og vandløb langs strækningen.