Strategistrækning J5.08.02

Strategistrækningen starter øst for Vesterø Havn og slutter ved Læsø Golfklub. Strækningen er 10,8 km lang og ligger i Læsø Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning J5.08.02

Inden for strategistrækningen ligger landbrugsarealer og naturområder.

Natura2000-områderne nr. 10, Holtemmen, Højsande og Nordmarken samt nr. 20, Havet omkring Nordre Rønner ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der er desuden fredningerne Horneks Odde og Nordmarken.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre