Vis data

På denne side kan du finde WMS links der viser de data som du ser i Kystplanlæggers webGIS.

Løsningsforslag

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kystplanlaegger_Losningsforslag_2/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Viser Løsningsforslag for 20, 50 og 100 år hændelser.

Strategistrækninger

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kystplanlaegger_Strategistraekninger/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Viser Strategistrækninger

Delstrækninger

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kystplanlaegger_Delstraekninger/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Viser Delstrækninger.

Hovedstrækninger

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kystplanlaegger_Hovedstraekninger/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Viser Hovedstrækninger.

Oversvømmelsesrisiko

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kystplanlaegger_Oversvommesesrisiko/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Viser Oversvømmelsesrisiko i 2020, 2070 og 2120. Enheden er kr. pr år. pr gridcelle

Erosionsrisiko

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Erosionsrisiko/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Viser Erosionsrisiko i 2020, 2070 og 2120. Enheden er kr. pr år. pr gridcelle

Uhåndgribelige sårbarheder

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kystplanlaegger_Uhaandgribelige_saarbarheder/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Viser befolkningstæthed, beliggenheden af særligt sårbare punkter (døgninstitutioner, grundskoler hospice osv.), beredskabspunkter (beredskabsstation, hospital og politi), forsyningsnetværk (vandforsyning, kraftvarmeværker osv.), potentielt forurenende virksomheder og kirker og fredede bygninger.

Oversvømmelsesfare

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kystplanlaegger_Oversvommelsesfare_2/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Viser Oversvømmelsesfare i 2020, 2070 og 2120 for 100, 1.000 og 10.000 år hændelse.

Erosionsfare

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kystplanlaegger_Erosionsfare/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Viser Erosionsfare i 2020, 2070 og 2120 for 100, 1.000 og 10.000 år hændelse. Opdelt i Akut og samlet Erosion.

Oversvømmelsesskade

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kystplanlaegger_Oversvommelsesskade/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Viser Oversvømmelsesskade i 2020, 2070 og 2120 for 100, 1.000 og 10.000 år hændelse. Enheden er i kr. pr gridcelle.

Erosionsskade

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kystplanlaegger_Erosionsskade/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Viser Erosionsskade i 2020, 2070 og 2120 for 100, 1.000 og 10.000 år hændelse. Enheden er i kr. pr gridcelle.

Kysttekniske forhold

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kysttekniske_forhold/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Viser de kysttekniske forhold i form af kysttyper, bølgeroser, sedimenttransportretning, samt højdekurver og DTM kort.

Eksisterende anlæg og tilladelser

https://gis.nst.dk/server/services/ekstern/Kystplanlaegger_Eksisterende_forhold/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Viser bypass tilladelser og områder, anlæg på søterritoriet, samt kystbeskyttelsesanlæg.