Strategistrækning S2.06.03

Strategistrækningen starter ved Tisvildeleje Strand og slutter vest for Gilleleje, grænsen til delstrækning S2.07. Strækningen er 16,2 km lang og ligger i Gribskov Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S2.06.03

Inden for strategistrækningen ligger byerne Smidstrup og Tisvilde, sommerhusområderne Tinkerup, Strand Esbønderup, Vejby Strand, Rågeleje, Holløselund og Udsholt Strand samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, høfder, sandfodring og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 129, Gilbjerg Hoved; nr. 135, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev samt nr. 195, Gilleleje Flak og Tragten ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der er desuden fredningerne Helenekilde; Gilbjerghoved; Smidstrup Sand; Udsholt Strand; Rågeleje Skrænter; Heatherhill; Vejby Kyst; Røde Kilde og Unnerup.

Strækningen ligger inden for det område hvor Halsnæs, Helsingør og Gribskov Kommune, arbejder på projektet Nordkystens Fremtid.  

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre