Strategistrækning S2.07.02

Strategistrækningen dækker Hornbæk Plantage. Strækningen er 3,1 km lang og ligger i Helsingør Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S2.07.02

Inden for strategistrækningen ligger byen Hellebæk og skov.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige, høfder, en sandfodring og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 195, Gilleleje Flak og Tragten ligger i eller i nærheden af strategistrækningen.

Strækningen ligger inden for det område hvor Halsnæs, Helsingør og Gribskov Kommune, arbejder på projektet Nordkystens Fremtid.  

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre