Strategistrækning S2.07.03

Strategistrækningen starter øst for Hornbæk Plantage og slutter vest for Helsingør lystbådehavn, ved grænsen til hovedstrækning S3. Strækningen er 10,6 km lang og ligger i Helsingør Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S2.07.03

Inden for strategistrækningen ligger byerne Helsingør og Hellebæk.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke, fredede bygninger og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, høfder, sandfodring og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 130, Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov samt nr. 195, Gilleleje Flak og Tragten ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der er desuden fredningerne Marienlyst Park; Ålsgårde Sten; Ålsgårde Anlæg og Hellebæk Strand.

Strækningen ligger inden for det område hvor Halsnæs, Helsingør og Gribskov Kommune, arbejder på projektet Nordkystens Fremtid.  

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen og hovedstrækningsgrænsen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre