Delstrækning S4.01

Delstrækningen S4.01 er en del af Stevns kommune og starter ved Gjorslev Bøgeskov til Rødvig. Strækningen er ca. 19 km lang.
S4.01 omfatter strategistrækningerne: S4.01.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S4.01.01

Om delstrækning S4.01

Delstrækningen er udpeget på baggrund af de på strækningen primært højtliggende områder. Delstrækningen strækker sig fra Gjorslev Bøgeskov til Rødvig. Kyststrækningen er ca. 19 km lang og ligger i Stevns Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Præsteskov, Kulstirenden, Mandehoved, Storedal, Barmhjertigheden, Tommestrup, Højerup, Harvig og Boesdal.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Langs delstrækningen ligger Natura 2000 område nr. 206 Stevns Rev og nr. 182 Holtug kridtbrud. De fredede områder Højerup Kirke og Stevns Kirke ligger inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, eng, strandeng og søer og vandløb.