Delstrækning S5.11

Delstrækningen S5.11 er en del af kommunerne Guldborgsund og Lolland. starter ved Theilsskov til Guldborg. Strækningen er ca. 74 km lang.
S5.11 omfatter strategistrækningerne: S5.11.01 – S5.11.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.11.01

S5.11.02

S5.11.03

Om delstrækning S5.11

Delstrækningen er udpeget pga. de større sammenhængende lavtliggende områder. Delstrækningen strækker sig fra Theilsskov til Guldborg. Kyststrækningen er ca. 74 km lang og ligger i Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune.

Byer/sommerhusområder

Lolland Kommune: Her ligger byerne Egholm, Kragenæs, Stålmose Huse, Ravnsby, Hejringe, Saltvig, Keldernæs, Blans, Reersnæs og Bandholm.

Guldborgsund Kommune: Her ligger byerne Kik-op Huse, Stenstrup Huse, Sakskøbing, Lille Rørbæk, Oreby, Strandhuse, Kallø, Kallø Skovby, Vigsnæs, Skovby og Guldborg.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Lolland Kommune: Inden for delstrækningen ligger Natura 2000 område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. Dertil ligger de fredede områder Ravnsby Bakke, Lindet-området i Ravnsby Bakker, Svanevig og Bandholm Strand.

Guldborgsund Kommune: Inden for delstrækningen ligger Natura 2000 område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand og nr. 174 Maltrup Skov.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, vandløb, eng, overdrev, søer og mose.